Yeminli tercüme, yeminli tercüman tarafından imzalanıp mühürlenmiş kaynak dilden hedef dile yapılan çevirilerdir.

Yeminli Tercüman’lık noterlerin tasdiği yapılır. Noterler Yabancı dilde üniversite düzeyinde diploması olan tercümanlara yemin ettirerek yeminli tercüman yetkisini verirler. Genellikle resmi evraklarda konsolosluklarca veya mahkemelerce, yapılan tercümelerde yeminli tercüman imzasını şart koşarlar.

Yeminli Tercüman tarafından yapılan tercümeler ayrıca noterden de tasdik gerektirebilir. Noter sadece kendisine bağlı olan yeminli tercümanın imzasını tasdik eder.

yeminli tercümanÇeviri Talep Formu: