Noter Yeminli Tercüme

Noter tasdik işlemi belgelerinizdeki imzanın doğruluğunu ve belgeyi imzalayanın sıfatını onaylamak suretiyle yabancı bir resmi belgeye geçerlilik kazandıran idari bir işlemdir. Noter yeminli tercüme hizmeti sadece anlaşmalı noterler ile yapılabilir.

Noter Tasdikli Tercüme ise yeminli tercüme bürosunda tercüme edilecek dosyanın kaynak dilden hedef dile aslına uygun olarak tercüme edilmiş ve tercümeyi yapan tercüman tarafından imzalanmış, kaşelenmiş halidir.

Çeviriyi onaylayan yeminli tercümanın dili bilmesi değil Mütercim Tercümanlık bölümünü diplomasına sahip olması ve noterde yemin zaptının çıkartılması gerekiyor. Yeminli tercümanın yaptığı tercümelerde dikkatli, eksiksiz doğru ve objektif olması gerekiyor.

Noter tasdik işlemi noterlerde yapılan bir işlemdir. Noter tasdiği ayrı bir işlemdir ve ücreti kişiye aittir. Her tercüme bürosunun da anlaşmalı olduğu noter veya noterler vardır. Tercüme büroları ve tercümanlar noterlerle birlikte çalışır. Çünkü yeminli tercümanın noter tarafından tanınması gerekmektedir.

Uzman tercüme bürosu olarak da 52 dilde noter onaylı tercüme hizmeti vermekteyiz. Bir tercüme bürosunda hedef dilden kaynak dile çeviri yaptırabilirsiniz ama o dilde noter tasdiki gerekecekse noter yeminli tercüman bulmanız biraz zordur. Uzman tercüme bürosu olarak 52 dilde noter onaylı tercüme işlemi yapabiliyoruz.

noter yeminli tercüme