Kullanım Kılavuzu Tercümesi Çevirisi

Bir cihaz veya makinenin doğru biçimde nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili yazılı bilgilerin yer aldığı dokümanlara kullanım kılavuzu denir.  Globalleşmiş bir dünyada bir ürün nerede üretilmiş olursa olsun bir çok ülkede raflarda yerini alabilmektedir. Bu nedenle, tüm ülkelerdeki müşterilere doğru ulaşabilmek ve ürünü onlara anadillerinde tanıtabilmek için ürünle ilgili her türlü teknik bilginin de çevirisi yapılmaktadır. Kullanım ve kurulum kılavuzlarının çevirisi büyük önem arz etmektedir. Bir cihaz veya makinanın kullanım kılavuzu tercümesi yapılırken o ürün hakkında tercümanın yeterli teknik bilgiye sahip olması gerekir. Kullanım kılavuzu çevirisi yapılırken yapılacak en küçük hata bile, özellikle elektronik cihazlarda ciddi problemlere ve hatta cihazın bozularak kullanılamayacak hale gelmesine sebep olabilir.

Ayrıca, kurulum kılavuzu tercüme işlemleri de oldukça dikkat ve tecrübe gerektiren bir işlemdir. Zira, yabancı ülkelerden ithal edilen bir cihazın montajı düzgün bir şekilde yapılmaz ise cihaz gerektiği çalışmaz ve arıza çıkartır. Bu nedenle, yurt dışından getirilen cihazların kurulumunda mutlaka üreticisi tarafından gönderilen teknik eleman kurulumda hazır bulunmaktadır. Bu durumda yine ilgili konuya hakim bir tercüman gerekmektedir. Fabrikalardaki makine kurulumlarında görev alan sözlü tercümanlar bu kurulum esnasında makineyi işletebilecek yetkinliğe erişmektedir. Zira, makinenin düzgün bir şekilde kurulumu için her şeyin doğru bir şekilde kavranması çok önemlidir.

kullanım kılavuzu tercümesi