Evlilik Belgesi Tercüme – Evlilik Cüzdanı Tercümesi

Yabancı Uyruklu ile Evlilik İşlemleri Tercümesi

Yabancı Ülke Vatandaşı ile Türkiye Vatandaşının Türkiye’de Evliliği için Gerekli Belgeler ve Süreç

Evlenme Beyannamesi Tercüme

Evlenme Beyannamesi 2 nüsha doldurulduktan sonra yeminli tercüman tarafından çevrilecek ve çevrilen belge notere tasdik ettirilecektir.

Hemen teklif isteyin!

Bekarlık Belgesi Tercüme / Evlenme Ehliyet Belgesi Tercüme

Yabancı Uyruklu tarafın evliliğe engel bir hususun olmadığını ve medeni durumunu (bekar, boşanmış, dul) gösterir Bekarlık Belgesi / Evlenme Ehliyet Belgesini Evlendirme Dairelerine ibraz etmesi gerekmektedir. Yabancı ülke vatandaşı bahse konu belgeyi üç şekilde edinebilir:

  1. Vatandaşı olduğu yabancı ülkenin Türkiye’deki konsolosluklarından alınacak Türkçe belge veya Türkçeye tercüme edilmiş ve noter tasdiki yapılmış belge.
  2. Vatandaşı olduğu ülkenin ilgili makamlarından alınmış, Türkçe’ye tercüme edilmiş ve o ülkede Türkiye Cumhuriyeti Elçiliğine veya Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğuna onaylatılmış belge.
  3. Vatandaşı olduğu ülkenin ilgili makamlarından alınmış, o ülkede Apostil Onayı yapılmış, Türkiye’de tercüme edilmiş ve ve noter tasdiki yapılmış belge.
Doğum Belgesi Tercüme

Bazı Evlendirme Daireleri, boşanmış veya dul olan yabancı uyruklu kadınlar için kızlık soyadını gösterir Doğum Belgesi talep etmektedir. Doğrum Belgesi, Evlenme Ehliyet Belgesinin edinildiği şekillerde edinilebilir.

Pasaport Tercüme

Yabancı Uyruklu tarafın pasaportunun Türkçe’ye tercüme edilerek, noter tasdikinin yapılması gerekmektedir.

Türkiye Vatandaşının Yurt Dışında Evliliği için Gerekli Belgeler

Türkiye Vatandaşları yabancı yetkili makamlar huzurunda evlilik yapabilmektedir. Yurt dışında yapılan evliliğin geçerli sayılabilmesi için evliliğin Türkiye Makamlarına bildirilmesi gerekmektedir.

Bekarlık Belgesi Çeviri/ Evlenme Ehliyet Belgesi Çeviri

Yurt dışındaki ilgili yetkili makamlara, evlenmenize engel bir durumun olmadığını gösteren Bekarlık Belgesi / Evlenme Ehliyet Belgesi talep edebilir. Bekarlık Belgesi / Evlenme Ehliyet Belgesi Türkiye’deki Nüfus İdarelerinden edinilebilir. Evlilik işleminin yapılacağı ülkenin resmi diline tercüme edilen Bekarlık Belgesi / Evlenme Ehliyet Belgesinin aşağıdaki onay işlemlerinden geçmesi gerekmektedir.

  1. Eğer evlilik işleminin yapılacağı ülke Lahey Sözleşmesine taraf ise: Evlenme Ehliyet Belgesi Çevirisinin Noter Onayına takiben Valilik veya Kaymakamlıklarda Apostil Onayı yapılmalıdır. Apostil onayı alınan belge Yurt dışındaki ilgili makamlara ibraz edilebilir.
  2. Eğer evlilik işleminin yapılacağı ülke Lahey Sözleşmesine taraf değil ise: Bekarlık Belgesi Çevirisinin Noter Onayına takiben Valilik veya Kaymakamlıklarda Onaylanmalı, Valilik/ Kaymakamlık Onayını takiben Dışişleri Bakanlığına onaylatılmalıdır. Dışişleri Bakanlığına Onaylatılan belge ilgili ülkenin Türkiye’deki Konsolosluklarına/Büyükelçiliklerine onaylatılmalıdır. Konsolosluk / Büyükelçilik onaylı Evlenme Ehliyet Belgesi / Bekarlık Belgesi Yurtdışındaki ilgili makamlara ibraz edilebilir.

 

evlilik belgesi tercüme

evlilik belgesi tercüme

Evlenme Belgesi Çeviri ve İbraz

Yurtdışında, huzurunda evlilik yapılan makamlardan alınan evlenme belgesinin Türkiye Makamlarına ibraz edilmesi gerekmektedir. Evlenme belgesinin ibrazı iki farklı şekilde yapılabilir.

  1. Yurtdışı makamlarından alınan evlenme belgesi o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarına teslim edilir.
  2. Evlilik yapılan ülkede Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri yoksa: Evlenme Belgesi Türkçe’ye tercüme edilir, evlenme belgesi tercümesi Notere onaylatılır, Noter Onaylı Evlenme Belgesi Kaymakamlığa veya Valiliğe onaylatılır, Kaymakamlık / Valilik onaylı evlenme belgesi Dışişleri Bakanlığına onaylatılır, Dışişleri Bakanlığı Onaylı evlenme belgesi Nüfus Müdürlüklerine teslim edilir. Evlilik Belgesinde Nüfus Müdürlüklerinin istediği bilgilerin yer almaması durumunda ilgili bilgileri içeren belgelerde Evlilik Belgesine eklenir ve Nüfus Müdürlüklerine sunulur.