DİPLOMA TERCÜME ÇEVİRİ HİZMETİ

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin Türkiye’ye geldiğinde iş hayatına başlaması için diploma tercümesi olması bir şarttır. Yerli şirketler almak istediği elemanın hangi üniversiteden hangi bölümden mezun olduğunu noter tasdikli tercüme olarak görmeyi isteyeceklerdir. Bu işlem sayesinde işe alacağı kişinin diplomasından emin olabilir ve daha kolay bir şekilde işlemleri gerçekleştirebilir.

Günümüzde yurt dışında okumak pek çok öğrencinin tercihi olmuş durumda. Yurt dışında okuyanların Türkiye’de işe yerleşme konusundada daha fazla şanslı olduklarıda bilinen bir gerçektir.

Ülkemizde işe girmek için diploma çevirisi ihtiyacını firmamız sağlamaktadır. Firmamız profesyonel bir şekilde işlemlerinizi halleder ve yapılan işlemlerde onaylı şekilde başvuracağını firmaya sunmanızı sağlamaktadır. Firmamız diploma tercümesi konusunda noter yeminli hizmetide vermektedir. Diploma belgesinin resmiyeti noter tarafından onaylanması gerekebilir.

Diploma çevirisi bu sayede çok daha gerçekçi bir hal almakta başvurduğunuz yerlerde bu durumda göz önünde bulundurulmaktadır. Firmamız dünyanın en çok konuşulan pek çok dilinde hizmet vermektedir. Lise, Ortaokul, Üniversite, Lisans, Önlisans, Yükseklisans diploma belgelerinizin çevirisini yapıyoruz.

Noter Onaylı Diploma Tercümesi

Her türlü okul, kurs vs. eğitim kurumundan alınan diploma, transkript, öğrenci belgesinin noter yeminli tercüman tarafından tercümesi yapıldıktan notere ibrazı ve noter tarafından da onaylanması işlemidir.

diploma tercümesi